معماری دیجیتال چیست؟

معماری دیجیتال چیست؟

معماری دیجیتال چیست؟

در عصر اطلاعات، همانند عصر صنعتی قبل از آن، نه تنها آنچه طراحی می کنیم چالش برانگیز است بلکه چگونه طراحی می کنیم. معماری فنی، با معماری های محاسباتی، دیجیتال توپولوژی، فضای هندسی غیر اقلیدسی، سامانه های دینامیک و جنبشی، و الگوریتم ژنتیک جایگزین شده اند. همان طور که زیرساخت های دیجیتال در شهر ها و ساختمان ها ثبت می شود، فرم ها و روش های سازماندهی جدید در حال ظهورند. پتانسیل خلاق و مولد رسانه ی دیجیتال در حال گشودن ابعاد جدیدی در معماری است. معماری دیجیتال به فرایند محاسباتی از تولید فرم و تغییر شکل تبدیل و معماری های دیجیتال متعددی بر مبنای مفاهیم محاسباتی پایه شناخته شده است از آن جمله اند معماری توپولوژیکی، معماری سطوح همسان، معماری سینماتیک و دینامیک، معماری پارامتریک و معماری تکاملی ( الگوریتم های ژنتیکی).

نمونه های معماری دیجیتال

معماری توپولوژیکی: موزه گوگنهایم در بیلبائو.
معماری ایزومورفیک: پیشنهاد گرگ لین برای اپرای کاردیف.
معماری دینامیک: طراحی خانه در جزیره لانگ.
معماری دینامیک: خطوط اتوبوس در بندر لاین در نیویورک.
معماری متامورفیک: دفاتر نرم افزار بی اف ال آیزنمن.
معماری پارامتریک: «الگوریتم های شگفت انگیز» مارکوف نواک.
معماری تکاملی:«شبه اورگانیزم های» فریزر.

معماران معماری دیجیتال

معماری دیجیتال به طور عمده ای فرایند طراحی را متحول و دگرگون ساخته است؛ اما برای معماران بسیاری، دانش آموخته ی هندسه اقلیدسی، ظهور فرم های دارای خطوط منحنی مشکلات قابل توجهی به همراه دارد. در غیاب نظریه ی زیبایی شناسی مطلوب، فرم های « سطوح هایپر» اغلب از لحاظ درک فضایی دشوار و مبهم هستند. «پلان آزاد» و «نمای آزاد» لوکوربوزیه امکان تولید عناصری با انحناهای متغیر را در پروژه های اواسط قرن فراهم آورده است. «ارو سارنین»سبب ظهور فرم پلاستیک در فنآوری ساختمان شد وی نیروهای انگیزشی استفاده از خطوط منحنی و هندسه ی جدید ناشناخته را دلایل زیبایی شناسی بر شمرده است. برخی از معماران معماری دیجیتال عبارتند از:

گرگ لین.
فرانک گری.
لارس اسپایبروک.
آنتونی پیکون.
رابرت اکسمن.

مطالب
معماری دیجیتال چیست؟
معماری دیجیتال چیست؟
راندو چیست ؟
راندو چیست ؟